Drepturi de autor

Prin postarea unor texte pe site-ul www.kerismith.ro, sunteți de acord să cesionați în mod gratuit dreptul de reproducere și difuzare pe o perioadă nelimitată.

CUM SE NOTIFICĂ UN MATERIAL CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR

 Administratorul site-ului www.kerismith.ro a adoptat politica de drepturi de autor în conformitate cu Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, din România, cu toate modificările ulterioare.

Prin postarea pe site a creațiilor individuale, declarați implicit pe propria răspundere că aceste creații sunt originale și că nu încalcă în niciun fel drepturile de proprietate intelectuală așa cum acestea sunt definite de Legea nr.8/1996 cu toate modificările ulterioare, asumându-vă întreaga responsabilitate juridică și financiară ce derivă din această lege, fără a implica în niciun fel, juridic și financiar, proprietarul site-ului www.kerismith.ro.

www.kerismith.ro  nu iși asumă responsabilitatea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către persoanele carora li s-au activat (postat) pe site diverse texte (poezie, traduceri, texte teoretice).

În cazul în care administratorul site-ului www.kerismith.ro  primește un preaviz prin e-mail, fax sau poștă de la o persoană autorizată, prin semnatură fizică sau electronică, privind încălcarea dreptului de proprietate intelectuala în cazul unui text postat pe site-ul www.kerismith.ro, această persoană autorizată va notifica ulterior în scris și va expedia numai prin fax sau poștă această notificare, indicând cu exactitate și detaliat în ce constă această încălcare și va menționa obligatoriu datele sale de contact (nume, adresă, telefon, fax, e-mail) precum și datele deținătorului legal al dreptului de proprietate intelectuală.

Totodată atașați la notificare o declarație de bună credință și că sunteți persoana care reprezintă proprietarul de drepturi de autor.

Dacă afirmați și susțineți în mod eronat că un text postat pe site-ul www.kerismith.ro  încalcă dreptul de proprietate intelectuală, veți fi răspunzator pentru daune, inclusiv cheltuielile de judecată și onorariile avocaților. Este prudent să consultați un avocat înainte de a expedia o notificare către www.kerismith.ro.

CUM SE ELIMINĂ TEXTELE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR

În urma notificării de bună credință că un text postat pe site-ul www.kerismith.ro  încalcă drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, www.kerismith.ro va elimina (dezactiva) de pe site respectivul text în maxim 14 zile lucrătoare și va înștiința în prealabil autorul textulului în legătură cu motivele care au dus la această decizie, punându-i totodată la dispoziție acestuia conținutul notificării primite precum și datele de contact ale persoanei care a făcut notificarea.

www.kerismith.ro va dezactiva materialul/materialele litigioase, înștiințând în prealabil autorul acestui material, dacă persoana care expediază un preaviz face ulterior dovada unei hotărâri judecătorești definitive. Această hotărâre judecătorească definitivă va fi expediată  în copie legalizată, prin poștă, la www.kerismith.ro .

 CUM SE REACTIVEAZĂ TEXTUL/TEXTELE LITIGIOASE

www.kerismith.ro  nu va lua în considerație nicio contra-notificare expediată de autorul textului care a fost dezactivat pe www.kerismith.ro, decât dacă acesta pune la dispoziția site-ului www.kerismith.ro  o hotărâre judecătorească definitivă.

www.kerismith.ro  poate reactiva accesul la textul aflat în litigiu numai în urma unei hotărâri judecătorești definitive obținute de autorul căruia i s-a facut notificarea de bună credință. Această hotărâre judecătorească definitivă va fi expediată în copie legalizată, prin poștă, la www.kerismith.ro.

Reactivarea textului/textelor aflate în litigiu se face în maxim 14 zile lucrătoare de la data primirii de catre www.kerismith.ro  a înscrisurilor legale.

REPRODUCEREA INFORMAȚIILOR CONȚINUTE ÎN SITE-UL www.kerismith.ro

Toate informaţiile conţinute în acest site: imagini, texte, grafice, logo-uri, grafică web, scripturi, programe, precum şi orice alte date sunt proprietatea exclusivă a Editurii PARALELA 45 şi sunt apărate de legea privind protecţia drepturilor de autor.

Nici un material nu poate fi reprodus fără permisiunea proprietarului. Nu puteţi modifica nicio parte din conținuturile site-ului www.kerismith.ro, nu puteţi copia sau produce derivaţii ale site-ului www.kerismith.ro, cu scop competitiv, utilizând idei, caracteristici, funcţii similare proprii site-ului www.kerismith.ro.

Folosirea oricăruia dintre elementele enumerate mai sus fără obţinerea acordului proprietarului se pedepseşte conform legilor în vigoare.